Bài viết mới nhất

Tạo file swap cho VPS

Swap VPS là gì Swap là bộ nhớ ảo được sử dụng trên hệ điều hành Linux. Khi máy chủ Linux hoạt đông nếu hết Ram thì máy chủ sẽ …