Cài đặt LAMP Server trên VPS Debian 9

LAMP là một bộ phần mềm dành cho Linux bao gồm Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin… để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động.

Ở bài này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách cài LAMP trên Linux cụ thể là Debian 9. Chúng ta bắt đầu nhé 🙂

 

1. Cài đặt MariaDB cũng như MySQL.

Cài đặt MariaDB với câu lệnh:

$ sudo apt-get -y install mariadb-server mariadb-client

Tiếp theo ta tiến hành cấu hình mysql với lệnh sau:

$ sudo mysql_secure_installation

Các bạn cần lưu ý ở bước nhập mật khẩu cho user root để lát chúng ta sẽ login vào phpmyadmin nhé.

 

2. Cài đặt Apache Web Server.

Cài đặt Apache2 với lệnh:

$ sudo apt-get -y install apache2

Bây giờ các bạn hãy truy cập vào http://youripaddress để kiểm tra Apache đã hoạt động chưa nhé.

 

3. Cài đặt PHP 7.0

Ở đây mình dùng phiên bản PHP7.0 còn bạn muốn dùng phiên bản khác thì cũng tương tự nhé:

$ sudo apt-get -y install php7.0 libapache2-mod-php7.0

Ở đây mình sẽ cài thêm một số gói bổ trợ thêm cho PHP:

$ sudo apt-cache search php7.0
$ sudo apt-get -y install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl

Bước cuối cùng là khởi động lại Apache service:

$ sudo systemctl restart apache2

 

4. Cải thiện hiệu năng cho PHP.

Mình sẽ cài thêm một số module của PHP để cải thiện tốc độ và hiệu năng:

$ sudo apt-get -y install php7.0-opcache
$ sudo apt-get -y install php-apcu

Và khởi động lại service:

$ sudo systemctl restart apache2

 

5. Cài đặt phpMyAdmin.

Cài đặt phpMyAdmin với lệnh dưới:

$ sudo apt-get -y install phpmyadmin

Các bạn cứ cấu hình mặc định nó gợi ý và lưu ý ở mục nhập password cho phpMyAdmin.

Tiếp theo bạn truy cập vào http://youripaddress/phpmyadmin để kiểm tra đã cài thành công chưa nhé.

 

Nếu có thắc mắc hay góp ý mình thì các bạn hãy để lại comment bên dưới nhé.

Chúc các bạn thành công.

 

 

Chia sẻ bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.