Cài đặt và cấu hình phpMyAdmin trên Debian 8

phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm giúp người dùng có thể quản lý cơ sở dữ liệu MySQL thông qua giao diện web thay vì sử dụng giao diện cửa sổ dòng lệnh (command line interface). Sử dụng phpMyadmin người dùng có thể thực hiện được nhiều tác vụ khác nhau như khi sử dụng cửa sổ dòng lệnh. Các tác vụ này bao gồm việc tạo, cập nhật và xoá các cơ sở dữ liệu, các bảng, các trường, dữ liệu trên bảng, phân quyền và quản lý người dùng….

 

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt và cấu hình phpMyAdmin trên Debian 8.

 

Trước khi bắt đầu

Bước 1: Hãy đảm bảo rằng các bạn đã cài đặt đầy đủ PHP, Apache,… trên máy chủ của mình.

(Link hướng dẫn: Đang cập nhật…)

Bước 2: Cập nhật hệ thống của bạn lên phiên bản mới nhất.

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade -y

Bước 3: Cài đặt mcrypt (module PHP).

$ sudo apt-get install mcrypt

Bước 4: Khởi động lại apache.

$ sudo systemctl restart apache2

 

Cài đặt và cấu hình phpMyAdmin

Bước 1: Cài đặt phiên bản mới nhất của phpMyAdmin.

$ sudo apt-get install phpmyadmin

Chọn Apache2 khi được hỏi cấu hình tự động cho phpMyAdmin. Những cái khác cứ để mặc định.

Bước 2: Tạo một symbolic link từ thư mục public_html của bạn tới thư mục gốc của phpMyAdmin.

$ cd /var/www/tuankhaiit/public_html
$ sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin

Đến bước này là các bạn đã cài đặt thành công phpMyAdmin trên máy chủ của mình. Các bạn có thể kiểm tra tại https://yourhost.com/phpmyadmin

¤ Bonus: Bảo vệ phpMyAdmin bằng tập tin .htaccess

Bảo vệ thư mục phpMyAdmin của bạn bằng tập tin .htaccess chỉ cho phép các địa chỉ IP được chỉ định truy cập vào nó. Bạn có thể làm điều này bằng cách tạo một tập tin .htaccess trong thư mục phpMyAdmin của bạn. Thay thế đường dẫn và địa chỉ IP thích hợp cho cấu hình cụ thể của bạn:

order allow,deny
allow from 12.34.56.78

¤ Một số trường hợp các sẽ gặp lỗi 500. Khi gặp lỗi này, các bạn khắc phục như sau:

Bước 1: Mở tập tin cấu hình apache.

$ sudo -H gedit /etc/apache2/apache2.conf

Bước 2: Thêm dòng dưới vào cuối tập tin cấu hình.

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Bước 3: Khởi động lại apache.

$ sudo systemctl restart apache2

 

Nếu có khó khăn gì các bạn đừng ngại đặt câu hỏi bên dưới phần bình luận, mình sẽ cố gắng giúp các bạn trong phạm vi kiến thức của mình.

Nếu bài viết hữu ích ừng quên like/share để mình có động lực chia sẻ nhiều hơn.

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.